-بازی محور
-پرهیز از آموزش محوری و غنی سازی محیط جهت یادگیری و اکتشاف توسط کودک
-تاکید بر شخصیت سازی از طریق تقویت مهارت های فردی و گروهی
– آشنایی با اصول اخلاقی و آداب
-تقویت مهارت های حرکتی به عنوان پایه اصلی رشد ذهنی کودک
-توجه به نقش خانواده به عنوان رکن اصلی و بازوی مهم در مجموعه تربیتی
-تقویت قدرت تصمیم‌گیری و‌حل مساله از طریق پرورش تفکر استراتژیک در کودک
-کسب مهارت تفکر اقتصادی
-تجربه اکتشاف و بازی با عناصر طبیعت ،آب،خاک،چوب و …
-همراهی مربیان جوان،با تجربه،پر نشاط و دلسوز
-توجه‌به اصول تغذیه سالم و حضور مشاور تغذیه در برنامه ریزی غذایی مجموعه
فهرست