شناسایی یک مدرسه خوب و موفق، دغدغه‌ای است که امروزه بسیاری از خانواده‌ها – به خصوص خانواده‌های مذهبی- با آن دست به گریبان هستند. عده‌ای با تلقی خاص خود از فعالیت فرهنگی و مذهبی، در جستجوی مدارسی هستند که اهداف دینی آنها را تأمین نماید.
و در مقابل عده‌ای اهتمام صرف، به موفقیت‌های علمی یک مدرسه دارند. اما رویکرد کامل‌تری نیز در این زمینه وجود دارد که با نگاهی انسان‌شناسانه، ویژگی‌های خاصی را برای مدرسه و دانش‌آموز ترسیم می‌نماید تا رشد شخصیت انسانی در چنین شرایطی به خوبی محقق گردد.
از دید ما، مدرسه تسنیم محبت محلی برای شکل گیری شخصیت و فراگیری دانش است که تلاش می کند تا از طریق مشاهده، تجربه عینی و با روش اکتشاف محور به این مهم دست یابد.
در این راستا آنچه در وهله اول اهمیت پیدا می کند، رشد شخصیتی دانش آموز برای رسیدن به زمینه های (تادیب و خود کنترلی) که به عنوان مهم ترین نیاز در طول این دوران حساس از زندگی است، می باشد.
کمی قبل از ۷ سالگی باید به تدریج فرزندانمان را برای آغاز یک دوران جدید از زندگی آماده کنیم . مهمترین محور کار در هفت سال دوم در مدرسه تسنیم محبت( راه فاطمه)، بالا بردن قدرتِ مدیریت تمایلات در چهارچوب سلسله دستوراتی در فضای ادب و آداب است.
این مدرسه، با بهره گیری از آموزه های انسان شناسی استادعلیرضا پناهیان و با ارتباط مستقیم با موسسه بیان معنوی تلاش دارد تا بر اساس اصول تربیتی اسلامی، دختران و پسرانی خود ساخته، با نشاط، دانا و فکور تربیت نماید.
فهرست